הסתגלות בקרב ילדים להורים גרושים; סיכון או סיכוי


(מאמר זה פורסם בפורטל המשפחה "ככה" )

גירושין הוא תהליך ארוך, מטלטל ופוגע, לפחות באופן זמני, בכל בני המשפחה. גירושין נתפסים כמשבר מפני שהם מערערים את המערכת המשפחתית, מפרים את האיזון הקיים ופוגעים בתפקוד בני המשפחה. שכיחות התופעה גוברת ובמהלך 2009 התגרשו בישראל הוריהם של 13,003 ילדים. ובשנת 2010, מספר המשפחות החד-הוריות שבראשן עומד גרוש/ה הוא 147,479 (המועצה לשלום הילד, 2012).

הסתגלות בקרב ילדים להורים גרושים

מחלת האלצהיימר אינה מופיעה רק בגיל מבוגר. בעקבות דיווחים קליניים מתרבים המחקרים על מקרי אלצהיימר בגילי 65 ומטה, ומחקריםהתייחסות החברה כלפי גירושין הפכה מקובלת והתערערה האמונה בנוגע להשארת התא המשפחתי השלם לטובת רווחת הילדים. קיימת הבנה כי פעמים רבות מצבם הרגשי של הילדים הגרים בבתים עם מתחים הינו חמור יותר מאשר הליך גירושין.
יחד עם זאת, גירושי הורים הם חווית אובדן, בעלת עוצמה ומשמעות רבה, המשפיעה על היבטים שונים בחיי הילד, הילד נאלץ לעיתים להיות עד לקונפליקטים בין הוריו, ירידה באיכות החיים, שינוי מקום מגורים, שינוי בחלוקת התפקידים המשפחתית, שינוי באווירה במשפחה ושינוי בהשקעה ההורית כלפיו. תהליך הגירושין נתפס כמצב רווי לחצים, תהפוכות, הגורר שינויים ביחסים המשפחתיים. גירושין אינם אירוע של משבר חד-פעמי, אלא תהליך הכולל אירועים רבים ושינויים ביחסים בין ההורה לילד, וביחסים בין שאר בני המשפחה, ביציבות ובשגרה.
הורים וילדים נמצאים במקומות שונים מבחינה רגשית. זהו תהליך חד צדדי בו אחד ההורים או שניהם מחליטים על הגירושין, בעוד הילדים מקבלים את ההחלטה. ילדים רבים שחוו את גירושי הוריהם, מתארים את האירוע הטראומטי ביותר כרגע הפרידה של ההורים, הרגע שבו אחד ההורים עוזב את הבית. עם זאת, שני הצדדים חווים אובדן וחוויה שונה במורכבותה. גירושין מלווים בתחושות כישלון, אכזבה, תסכול וניכור מצד ההורים, המתמודדים עם יחסי אהבה-שנאה ועם מפגשים סוערים ומבולבלים האחד עם השני.

הקושי המשמעותי לרוב, אינו הליך הגירושין עצמו, אלא "איך חיים בתוך זה". מערכת יחסים עוינת בין ההורים הגרושים, הנוטים לפגוע זה בזה, לריב בנוכחות הילדים ולנהל מאבקים ממושכים מקשה על תפקוד והסתגלות הילד. במצב זה הילדים כלואים בין ההורים, עסוקים בהתחשבנויות של ההורים ומתקשים להסתגל למצב החדש שנוצר. לעומת זאת, מערכת יחסים ידידותית, בה ההורים משדרים לילדים כי כעת יש ביניהם שותפות לטובת הילדים, מקלה על הסתגלות הילדים.

שילוב של גורמים משפיעים על תפקוד והסתגלות הילד לאחר הגירושין, ויש להתייחס אליהם בו-זמנית:
מאפיינים הקשורים בהורים- תקשורת ושיתוף פעולה בין ההורים, סגנון הורות, יחסי קונפליקט, יחסים עם הילד, שיתוף פעולה בין ההורים בנושא גידול הילדים, ביקורים סדירים של ההורה שאינו משמורן.
מאפיינים הקשורים בילד- מין, טמפרמנט, גיל: מחקרים מתארים כי ילדים מתחת לגיל 6 מתקשים יותר להסתגל, בהשוואה לילדים מעל גיל 6 בזמן הגירושין, בגלל היכולת הקוגניטיבית להבין והיכולת החברתית לחפש תמיכה.
אווירה ומצב משפחתי לפני הגירושין
סידורי אחזקת הילד
תמיכה משפחתית וחברתית
מצב כלכלי

תפיסות מסורתיות גורסות כי ילדים להורים גרושים חווים משבר הטומן בחובו בעיקר סיכונים ואפשרות לפגיעה.
קיימים מחקרים המעידים על תפקוד (חברתי, התנהגותי, לימודי) נמוך יותר בקרב ילדים ממשפחות גרושות בעיקר בתקופה הראשונה שלאחר גירושי ההורים, בהשוואה למשפחות דו-הוריות. עם זאת, חלק מהמחקרים מצביעים על שיפור לאורך זמן.

תפיסות חדישות יותר מבחינות כי למרות כאב האובדן וההתמודדות הקשה, קיימת הזדמנות לצמיחה ולגדילה. ניתן להתבונן באופן מאוזן ולראות לא רק את הנזק, אלא גם את הסיכוי וההזדמנות הטמונה בו. גירושין מזמנים קבלת תפקידים חדשים במשפחה, מאפשרים לילד לראות חלקים בוגרים יותר בעצמו, ולחזק את הדימוי העצמי והביטחון העצמי כאשר הוא מצליח להתמודד באופן יעיל עם השינויים. הבגרות מתרחשת כאשר לוקחים יותר אחריות (לדוגמא: שומרים על אחים קטנים), נוטלים חלק בקבלת החלטות בהתאם לגילם ומפתחים אמפתיה כלפי שאר בני המשפחה המתמודדים עם המצב.
רבים מהילדים להורים גרושים נושאים בליבם משאלה, שהוריהם ישובו ויתגוררו יחד עימם כמשפחה שלמה. פנטזיה זו נמשכת גם לאחר שהוריהם יוצרים זוגיות שנייה ומארגנים את חייהם מחדש. לעיתים מנסים הילדים לגייס את ההורים, באמצעות בעיות שונות (קשיים בלימודים או בעיות התנהגות), בכדי לקרב בין ההורים ולממש את המשאלה הכמוסה לאיחוד.

לסיכום:
• גירושי הורים הם חווית אובדן בעלת עוצמה ומשמעות רבה המשפיעה על היבטים שונים בחיי הילד.
• גירושין מפרים את האיזון הקיים ופוגעים בתפקוד בני המשפחה.
• גירושין מלווים בתחושות כישלון, אכזבה, בלבול, תסכול וניכור מצד ההורים.
• שילוב של גורמים משפיעים על תפקוד והסתגלות הילד לאחר הגירושין, ויש להתייחס אליהם בו-זמנית.
• מערכת יחסים עוינת בין הורים גרושים, הנוטים לפגוע זה בזה מקשה על תפקוד והסתגלות הילד. לעומת מערכת יחסים בה ההורים משדרים לילדים כי כעת יש ביניהם שותפות לטובת הילדים.
• המשבר טומן בחובו סיכונים ואפשרות לפגיעה, אך לצד כאב האובדן וההתמודדות הקשה קיימת הזדמנות לצמיחה ולגדילה.
• רבים מהילדים להורים גרושים נושאים בליבם משאלה, שהוריהם ישובו ויתגוררו יחד עימם כמשפחה שלמה.